Московски Авиокосмически Салон

                               

 

 
2007 година
 
МАКС 2007 (видео) (en)
 

 
2009 година
 
МАКС 2009 - (видео)
 

 
2011 година
 
МАКС 2011 - Стационарна експозиция (снимки)
 
МАКС 2011 - Полети (снимки)
 
МАКС 2011 (видео)
 

 
2013 година
 
МАКС 2013 - Ден първи (снимки)
 
МАКС 2013 - Ден втори (снимки)
 
МАКС 2013 - Ден трети (снимки)
 
МАКС 2013 - Ден четвърти (снимки)
 
МАКС 2013 (видео)
 
МАКС 2013 (видео)
 

 
2015 година
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 25.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 26.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 27.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 28.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 29.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Летателна програма - 30.08.2015 (видео)
 
МАКС 2015 - Для тех кто пропустил. Часть 1
 
МАКС 2015 - Програма "Смотр"
 

 
2017 година
 
МАКС 2017 - Репетиции - 15.07.2017 (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден първи (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден втори (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден трети (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден четвърти (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден пети (видео)
 
МАКС 2017 - Летателна програма - ден шести (видео)
 
МАКС 2017 (списание Аеро)
 
МАКС 2017 - фоторепортаж - 1 част
 
МАКС 2017 - фоторепортаж - 2 част
 
МАКС 2017 - фоторепортаж - 3 част
{START_COUNTER}